Ban quản lý di tích

Slide 1
Slide 2
Slide 3

Di tích nhà Mạc

Miếu Đôi nơi thờ Phò Mã triều Mạc

Tiết Vu Lan, nhớ đến Tổ tiên Cách văn phòng làm việc có hơn 100m nhưng hôm nay, con mới biết và đến thắp hương tại Miếu Đôi - một trong những nơi thờ Tiên tổ Miếu Đôi nơi thờ Phò Mã...

Nghiên cứu trao đổi

Tạm kết về pho tượng đá có hình chim trên mũ

Tạm kết về pho tượng đá có hình chim trên mũ PGS.TS Đinh Khắc Thuân đã thay chúng ta viết lới tổng kết rắn chắc: 'Không phải cứ tượng nào có hình chim trên đầu cũng là tượng vua Mạc, hoặc tượng...

Câu chuyện truyền thuyết

10 ngôi chùa cổ ở Hải Phòng

10 ngôi chùa cổ ở Hải Phòng Thành phố Cảng có nhiều chùa cổ, trong đó có những ngôi chùa hàng nghìn năm tuổi. Điều này thể hiện sự phong phú của nguồn di sản Phật giáo trên đất Hải...