Ban quản lý di tích

Slide 1
Slide 2
Slide 3

Di tích nhà Mạc

Báu vật nơi cửa thiền

Báu vật nơi cửa thiền Đầu năm 2021, thành phố Hải Phòng đón nhận tin vui: Bức tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và phù điêu Thái Hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, thuộc niên đại thế kỷ...

Nghiên cứu trao đổi

Câu chuyện truyền thuyết

Vương triều Mạc với đời sống kinh tế xã hội trấn Hải Dương xưa

Nhìn chung, nhà Mạc vẫn duy trì mọi cơ cấu xã hội như thời Lê sơ đã dựng lên. Tuy nhiên, với cách nhìn khoáng đạt của một con người xuất thân từ nghề chài lưới ở vùng biển, những chủ trương chính sách của nhà Mạc...