Ban quản lý di tích

Slide 1
Slide 2
Slide 3

Di tích nhà Mạc

Cao Bằng: Di tích chốt đóng quân thời nhà Mạc tại xã Lý Quốc

Hiện nay, tại xóm Bằng Ca, xã Lý Quốc (Hạ Lang, Cao Bằng) đang triển khai dự án cải tạo di tích chốt đóng quân thời nhà Mạc để phát triển du lịch. ...

Câu chuyện truyền thuyết

Hải Phòng có 2 hiện vật vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia

Hải Phòng có 2 hiện vật vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia (Haiphong.gov.vn) - Theo Quyết định số 2283/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc...