Ban quản lý di tích

Slide 1
Slide 2
Slide 3

Nghiên cứu trao đổi

Câu chuyện truyền thuyết

Vì sao nhà Mạc chỉ dựng duy nhất một tấm bia tiến sĩ?

(Kiến Thức) - Kỳ lạ là trong 65 năm (1527-1592) tồn tại với tư cách là một vương triều, đóng đô ở Thăng Long, nhà Mạc đã tổ chức được 22 kì thi Hội, nhưng chỉ dựng duy nhất một tấm bia Tiến sĩ. Lý do là bởi...