Ban quản lý di tích

Slide 1
Slide 2
Slide 3

Di tích nhà Mạc

Vai trò Vương triều nhà Mạc trong tiến trình lịch sử Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia "Vương triều Mạc trong tiến trình lịch sử Việt Nam" với hơn 60 bài tham luận là những luận cứ khoa học, sử liệu tin cậy nhìn nhận khách quan, công bằng đối với sự đóng góp của Vương triều nhà Mạc trong lịch...

Nghiên cứu trao đổi

Lễ hội Minh Thề di sản văn hóa độc đáo của nhân loại

Lễ hội Minh Thề thuộc làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy từ lâu đã trở thành một lễ hội độc đáo, đầy tính nhân văn, triết lý sâu sắc.  Một số hình ảnh trong Lễ hội Minh Thề tại Đền chùa Hòa Liễu Tương truyền, Hội Minh Thề được...

Câu chuyện truyền thuyết

Văn miếu duy nhất tại Hải Phòng ghi danh các tiến sĩ thời phong kiến

Trong số 14 tiến sĩ được ghi danh trên bia đá ở Văn miếu Xuân La, có tới 7 tiến sĩ ở làng Lê Xá, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng. Văn miếu Xuân La ở làng Xuân La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy là văn miếu duy...