Ban quản lý di tích

Slide 1
Slide 2
Slide 3

Di tích nhà Mạc

Trạng nguyên Giáp Hải: Người có công lớn với vương triều nhà Mạc

[VOV2] - Trạng nguyên Giáp Hải là người có công lao lớn đối với triều đình, với nhân dân, đất nước trong một giai đoạn lịch sử có nhiều biến động của dân tộc. Ông đã có những quyết định sáng suốt, hành động thiết thực, góp phần bảo vệ...

Nghiên cứu trao đổi

Câu chuyện truyền thuyết

Lễ cúng kỷ niệm ngày mất của Thái tông Mạc Đăng Doanh

Sáng ngày 05/3 ( tức 25 tháng Giêng) Ban quản lý Di tích Khu tưởng niệm các Vua nhà Mạc  tổ chức Lễ cúng giỗ Thái tông Mạc Đăng Doanh. Thái Tông Mạc Đăng Doanh (... -1540; vua thứ 2 Nhà Mạc) trị vì từ năm 1530-1540. Ông làm quan nhà...