11/06/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Cây gạo hơn 700 tuổi của nàng công chúa nhà Trần

Cây gạo hơn 700 tuổi của nàng công chúa nhà Trần Hơn 700 năm, bất chấp những thăng trầm của lịch sử,...

Xem thêm

16/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Những công trình cổ ở làng Du Lễ

Nh ữ ng công trình c ổ ở làng Du Lễ ...

Xem thêm

16/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

ĐA ĐỘ - DÒNG SÔNG GIÀU HUYỀN THOẠI VÀ TIỀM NĂNG VĂN HÓA – DU LỊCH

ĐA ĐỘ - DÒNG SÔNG GIÀU HUYỀN THOẠI VÀ TIỀM NĂNG VĂN HÓA – DU LỊCH ...

Xem thêm

15/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Minh thề – Hội thề không tham nhũng trở thành di sản quốc gia

Minh thề – Hội thề không tham nhũng trở thành di sản quốc gia GiadinhNet – Lễ...

Xem thêm

11/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Chùa làng nghìn tuổi

Chùa làng nghìn tuổi Các cụ đi lễ chùa ngày xuân ...

Xem thêm

11/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Phong trào hiếu học ở ngoại thành Hải Phòng - Nhiều cách làm hay

Phong trào hiếu học ở ngoại thành Hải Phòng - Nhiều cách làm hay Sau những ngày nghỉ...

Xem thêm

11/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Xã Đại Hợp

Xã Đại Hợp Số điện thoại: 3560294 Hộp thư cơ quan: xadaihop@haiphong.gov.vn Đ/c Phạm Thị Thúy - Chủ tịch UBND...

Xem thêm

11/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Xã Đại Hà

Xã Đại Hà Số điện thoại: 3881227 Hộp thư cơ quan: xadaiha@haiphong.gov.vn Lãnh đạo cơ quan: ...

Xem thêm

11/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Xã Minh Tân

UBND xã Minh Tân Số điện thoại: 3680803 Hộp thư cơ quan: xaminhtan@haiphong.gov.vn Lãnh đạo...

Xem thêm

11/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Xã Đoàn Xá

Xã Đoàn Xá Số điện thoại: 3560299 Hộp thư cơ quan: xadoanxa@haiphong.gov.vn...

Xem thêm