Tọa đàm về các điểm di tích liên quan đến vương triều nhà Mạc thời kỳ ở Cao Bằng

Chiều 9/11, Bảo tàng tỉnh tổ chức toạ đàm thống nhất nội dung các điểm di tích liên quan đến vương triều nhà Mạc thời kỳ ở Cao Bằng trên địa bàn xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng. Tham dự và đóng góp vào nội dung toạ đàm có đại diện Hội đồng Mạc tộc Việt Nam, Hội đồng Mạc tộc Cao Bằng, các nhà nghiên cứu lịch sử địa phương và lãnh đạo một số sở, ngành.

Toạ đàm thống nhất nội dung các điểm di tích liên quan đến vương triều nhà Mạc thời kỳ ở Cao Bằng trên địa bàn xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng.

Nhà Mạc bắt đầu từ Thái tổ Mạc Đăng Dung lên ngôi năm 1527. Năm Quang Hưng thứ 15 (năm 1592), quân nhà Lê tiến ra Bắc chiếm lại thành Thăng Long, nhà Mạc lên Cao Bằng chọn vùng trung tâm Hoà An đóng đô, lấy Na Lữ và Cao Bình làm đế đô, lập nên vương phủ ở Cao Bình. Thời kỳ nhà Mạc lên đóng đô ở Cao Bằng đã tạo ra sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội ở Cao Bằng cũng như các tỉnh miền Đông Bắc, đồng thời đã để lại nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể cho các dân tộc.

Tại buổi tọa đàm, các tham luận đã minh chứng cho sự phát triển của nhà Mạc thời kỳ ở Cao Bằng như: Giáo dục, khoa cử ở nhà Mạc; các di tích lịch sử, văn hoá liên quan đến nhà Mạc; những phụ nữ tiêu biểu dưới vương triều nhà Mạc ở Cao Bằng; thành Bản Phủ - vương triều nhà Mạc; văn chuông chùa Đà Quận - bảo vật quốc gia, một tư liệu quý về thời Mạc ở Cao Bằng; thành nhà Mạc ở Cao Bằng; thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá nhà Mạc tại vùng đất Cao Bình, Cao Bằng. Đây là kết quả nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, từ thực tế khảo sát tại địa phương của các nhà nghiên cứu văn hoá, lịch sử, nhà văn, nhà báo, cán bộ nghiên cứu khoa học tại địa phương. Ý kiến các đại biểu thống nhất một số nội dung: Xác định các địa điểm liên quan đến vương triều nhà Mạc tại khu vực xã Hưng Đạo để làm cơ sở xếp hạng di tích.

Thông qua hội thảo, các đại biểu đánh giá đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến vương triều nhà Mạc ở Cao Bằng, từ đó hoạch định các giải pháp bảo tồn bền vững, hoàn thiện hồ sơ khoa học trình các cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích.

Nguồn caobangtv.vn

Viết bình luận