Lễ giỗ tưởng niệm 460 năm ngày mất của Tuyên tông Mạc Phúc Nguyên, vị Vua thứ tư của Nhà Mạc

Sáng ngày 16/3/20204 ( mùng 7/2 Âm lịch), BQL di tích Khu tưởng niệm các Vua Nhà Mạc long trọng tổ chức lễ giỗ tưởng niệm 460 năm ngày mất của Tuyên tông Mạc Phúc Nguyên, vị Vua thứ tư của Nhà Mạc.

Ngài lên ngôi khi còn nhỏ tuổi, thời kỳ Ngài trị vì, chiến tranh liên miên. Tuy vậy Ngài vẫn duy trì nghiêm chế độ thi cử, 3 năm mở một khoa thi.

(Từ năm 1529 thời Mạc Thái Tổ đến năm 1592 thời Mục tông Mạc Mậu Hợp, nhà Mạc đã tổ chức 22 khoa thi, lấy đỗ 485 tiến sĩ, trong đó có 11 trạng nguyên)

Triều Vua Mạc Tuyên Tông tổ chức 6 khoa:

- Khoa Đinh Mùi (1547), lấy đỗ 30 tiến sĩ

- Khoa Canh Tuất (1550), lấy đỗ 26 tiến sĩ

- Khoa Quý Sửu (1553), lấy đỗ 21 tiến sĩ

- Khoa Bính Thìn (1556), lấy đỗ 24 tiến sĩ

- Khoa Kỷ Mùi (1559), lấy đỗ 20 tiến sĩ

- Khoa Nhâm Tuất (1562), lấy đỗ 18 tiến sĩ

Các lần đổi niên hiệu : Vĩnh Định ( 1547 ), Cảnh Lịch ( 1548), Quang Bảo ( 1554 ).

Năm Quý Hợi 1563, Ngài mắc bệnh đậu. Ngày 7-2 năm Giáp Tý 1564, Ngài băng hà, lấy tên thụy là Tuyên tông Anh nghị Hoàng đế. Ngài hưởng thọ 24 tuổi, trị vì 19 năm, con Ngài là Mạc Mậu Hợp kế vị.

Nguồn: Ban quản lý Di tích

Viết bình luận