Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

11/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Phong trào hiếu học ở ngoại thành Hải Phòng - Nhiều cách làm hay

Phong trào hiếu học ở ngoại thành Hải Phòng - Nhiều cách làm hay Sau những ngày nghỉ...

Xem thêm

11/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Xã Đại Hợp

Xã Đại Hợp Số điện thoại: 3560294 Hộp thư cơ quan: xadaihop@haiphong.gov.vn Đ/c Phạm Thị Thúy - Chủ tịch UBND...

Xem thêm

11/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Xã Đại Hà

Xã Đại Hà Số điện thoại: 3881227 Hộp thư cơ quan: xadaiha@haiphong.gov.vn Lãnh đạo cơ quan: ...

Xem thêm

11/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Xã Minh Tân

UBND xã Minh Tân Số điện thoại: 3680803 Hộp thư cơ quan: xaminhtan@haiphong.gov.vn Lãnh đạo...

Xem thêm

11/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Xã Đoàn Xá

Xã Đoàn Xá Số điện thoại: 3560299 Hộp thư cơ quan: xadoanxa@haiphong.gov.vn...

Xem thêm

11/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Xã Hữu Bằng

Xã Hữu Bằng Số điện thoại: 3881272 Hộp thư cơ quan: xahuubang@haiphong.gov.vn Lãnh đạo cơ...

Xem thêm

11/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Xã Đông Phương

UBND xã Đông Phương Số điện thoại: 3660501 Hộp thư cơ quan: xadongphuong@haiphong.gov.vn Lãnh đạo cơ quan: ...

Xem thêm

11/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Xã Đại Đồng

UBND xã Đại Đồng Số điện thoại: 0313.681.059 Hộp thư cơ quan: xadaidong@haiphong.gov.vn Lãnh đạo cơ quan:...

Xem thêm

11/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Xã Thuận Thiên

Xã Thuận Thiên Số điện thoại: 3680503 Hộp thư cơ quan: xathuanthien@haiphong.gov.vn Lãnh đạo cơ...

Xem thêm

11/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Xã Ngũ Đoan

XÃ NGŨ ĐOAN 1. Địa giới hành chính. Xã Ngũ Đoan nằm ở phía Nam Huyện Kiến Thụy; Bắc giáp xã Thanh Sơn...

Xem thêm