19/10/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tư liệu mộ Mạc Thái Tổ

Tư liệu mộ Mạc Thái Tổ ...

Xem thêm

23/09/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Nhà Mạc và Thái Tổ Mạc Đăng Dung trong lịch sử dân tộc

LTS: Trong nhiều năm gần đây, giới sử học Việt Nam đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu về vương triều Mạc cũng như hai...

Xem thêm

19/08/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 1 bình luận

Chiến tranh xâm lược của Trung Quốc được đưa trong sách Lịch sử Việt Nam

Chiến tranh xâm lược của Trung Quốc được đưa trong sách Lịch sử Việt Nam Cuộc chiến tranh biên giới...

Xem thêm

30/07/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tìm thấy di tích thời nhà Mạc ở huyện Đồng Hỷ

Tìm thấy di tích thời nhà Mạc ở huyện Đồng Hỷ VNTN - Vùng đất huyện Đồng Hỷ ven...

Xem thêm

22/07/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Bí ẩn tòa thành trấn thủ Biển Đông trên đảo Cát Bà thời nhà Mạc

Bí ẩn tòa thành trấn thủ Biển Đông trên đảo Cát Bà thời nhà Mạc Xưa nay việc đề cập...

Xem thêm

11/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

XÃ GIA BẰNG CƠ SỞ DỰ PHÒNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC VUA MẠC 1598 – 1677

XÃ GIA BẰNG CƠ SỞ DỰ PHÒNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC VUA MẠC 1598 – 1677 ...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Ngũ phủ

Ngũ phủ Ngũ phủ hay Ngũ quân, tức là quân thuộc quân ở kinh đô và bốn...

Xem thêm

05/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Cổ Trai xuất đế hay Đăng Dung – Mạc Gia nhân kiệt

Cổ Trai xuất đế hay Đăng Dung – Mạc Gia nhân kiệt Tác...

Xem thêm

30/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Chùa Sùng Khang xã Tiên Lữ, huyện Tiên Lữ

Chùa Sùng Khang xã Tiên Lữ, huyện Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc và những pho tượng lạ ...

Xem thêm

18/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NINH VƯƠNG MẠC PHÚC TƯ

NINH VƯƠNG MẠC PHÚC TƯ ( THỦY TỔ CHI HỌ MẠC – CÂU TỬ NỘI –HỢP THÀNH...

Xem thêm