14/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Vua Mạc Kính Cung, mở đầu thời kỳ Cao Bằng với vị thế của một vương triều chính thống.

Vua M ạ c Kính Cung, m ở đ ...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

HOẠT ĐỘNG BANG GIAO THỜI MẠC (1527-1592)

HOẠT ĐỘNG BANG GIAO THỜI MẠC (1527-1592) Đinh Khắc Thuân Hoạt động bang giao...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Chuyện mở quốc của Mạc Thái Tổ và bí ẩn về cây đại long đao

Chuyện mở quốc của Mạc Thái Tổ và bí ẩn về cây đại long đao Thanh đại long đao của...

Xem thêm

07/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Đất ẩn náu của bậc đế vương

Đất ẩn náu của bậc đế vương Nhà Mạc tồn tại ở Thăng Long từ năm 1527 đến 1592 thì sụp...

Xem thêm

30/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

VĨNH PHÚC VỚI NHÀ MẠC – NHÀ MẠC VÀ HẬU DUỆ VỚI VĨNH PHÚC

VĨNH PHÚC VỚI NHÀ MẠC – NHÀ MẠC VÀ HẬU DUỆ VỚI VĨNH PHÚC Tài...

Xem thêm

05/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Chính sách dùng người của nhà Mạc

Chính sách dùng người của nhà Mạc Tất cả các sử gia trước nay, kể cả những sử gia thời...

Xem thêm