08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Những nhành hoa thắm Dương Kinh tập 9

TRẦN THU HIỀN Xa quê Dương Kinh xưa - Kiến Thụy nay ...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Những nhành hoa thắm Dương Kinh tập 9

NGUYỄN MINH DƯƠNG Gọi bạn Khắc khoải vần thơ nhói...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Những nhành hoa thắm Dương Kinh tập 9

NGÔ ĐĂNG CẢNH Người vợ ...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Ngâm thơ trong đền nhà Mạc

MINH QUYỀN Ngâm thơ ...

Xem thêm

05/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Dấu tích hồn quê

THUẦN PHONG Dấu tích hồn quê ...

Xem thêm

05/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Cổ Trai ngày ấy …

ĐẶNG NAM Cổ Trai ngày ấy … bây giờ...

Xem thêm

05/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Dương Kinh, ngày tôi đến

VŨ KIM LIÊN Dương Kinh, ngày tôi đến Dương Kinh...

Xem thêm

05/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

TỔNG KẾT 10 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA CLB THƠ DƯƠNG KINH

UBND HUYỆN KIẾN THỤY ...

Xem thêm

05/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Đất quê

BÙI THỊ THU HẰNG Đất quê ...

Xem thêm