Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

14/12/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Lưu giữ truyền thuyết về hoàng hậu đẹp người, đẹp nết

Làng cổ Trà Phương Lưu giữ truyền thuyết về hoàng hậu đẹp người, đẹp nết Hải Phòng là vùng đất nổi tiếng về hoa hậu với rất nhiều người đẹp đăng quang...

Xem thêm

05/12/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Những dấu tích của nhà Mạc trên đất Diệm Xuân

Những dấu tích của nhà Mạc trên đất Diệm Xuân Xã Việt Xuân nằm ở phía Tây bắc huyện Vĩnh Tường, phía bắc xã giáp sông Phó Đáy là ranh giới...

Xem thêm

18/07/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

CỘI NGUỒN CỦA DÒNG HỌ ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG CÂU ĐỐI THỜ GIA TIÊN

CỘI NGUỒN CỦA DÒNG HỌ ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG CÂU ĐỐI THỜ GIA TIÊN Từ trước tới nay đã có không ít các vị túc nho, các nhà nghiên cứu khi...

Xem thêm

23/06/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

MỘ TỔ MẠC TỘC BÊN CẠNH ĐIỆN CỔ TRAI

MỘ TỔ MẠC TỘC BÊN CẠNH ĐIỆN CỔ TRAI NGUYỄN PHƯƠNG THOAN PHẠM BÁ SƠN Vừa qua, trong quá trình tìm hiểu lai lịch xuất xứ của một số tộc phái có nguồn...

Xem thêm

29/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 2 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 11

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 11 Sau khi chiếm được cả một vùng suốt từ Đông Triều - Kinh Bắc đổ lên Bắc Giang, Lạng Sơn, quân Trần Cảo đánh...

Xem thêm

29/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 10

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 10 Hai anh em Duy Đại, Duy Sản bàn nhau dù có thế nào cũng phải chặn giặc Cảo không cho chúng tiến sâu xuống...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 9

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 9 Nghĩa Quốc công Nguyễn Văn Lang mất, Tương Dực cảm cái công đã dấy binh giúp mình lên ngôi nên cho làm ma cực...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 8 tiếp

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 8 tiếp Tương Dực lại một lần nữa bàn rút vào Thanh Hoa. Nghĩa Quốc công Nguyễn Văn Lang tâu: - Trịnh Duy Sản đã làm...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 8

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 8 Một sáng Quảng vụ Thái giám Nguyễn Nhữ Vi vào tâu với Tương Dực rằng Điển sự Thái giám Nguyễn Khắc Hài trở lại...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 7 tiếp

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 7 tiếp Hoạn quan ớ ra rồi gọi người dọn đám nôn oẹ, hắn xốc Thanh Nhạn trở lại giường. Thanh Nhạn rũ như tàu...

Xem thêm