18/07/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

CỘI NGUỒN CỦA DÒNG HỌ ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG CÂU ĐỐI THỜ GIA TIÊN

CỘI NGUỒN CỦA DÒNG HỌ ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG CÂU ĐỐI THỜ GIA TIÊN Từ trước tới nay đã...

Xem thêm

23/06/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

MỘ TỔ MẠC TỘC BÊN CẠNH ĐIỆN CỔ TRAI

MỘ TỔ MẠC TỘC BÊN CẠNH ĐIỆN CỔ TRAI NGUYỄN PHƯƠNG THOAN PHẠM BÁ SƠN ...

Xem thêm

29/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 11

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 11 Sau khi chiếm được cả một vùng...

Xem thêm

29/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 10

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 10 Hai anh em Duy Đại, Duy Sản...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 9

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 9 Nghĩa Quốc công Nguyễn Văn Lang mất, Tương Dực cảm cái công đã...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 8 tiếp

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 8 tiếp Tương Dực lại một lần nữa bàn rút vào Thanh Hoa. Nghĩa Quốc...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 8

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 8 Một sáng Quảng vụ Thái giám Nguyễn Nhữ Vi vào tâu với Tương Dực...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 7 tiếp

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 7 tiếp Hoạn quan ớ ra rồi gọi người dọn đám nôn oẹ, hắn...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 7

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 7 Từng tốp quan văn tướng võ qua cửa Đại Hưng rồi cửa Đoan...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 6 tiếp

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 6 tiếp Vốn đã chuẩn bị trước nên Nguyễn Văn Lang huy động được...

Xem thêm