Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 7

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 7 Từng tốp quan văn tướng võ qua cửa Đại Hưng rồi cửa Đoan Môn để tới điện Thị Triều, chờ ở đấy trước khi...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 6 tiếp

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 6 tiếp Vốn đã chuẩn bị trước nên Nguyễn Văn Lang huy động được ngay vài nghìn quân, một nửa giao cho cha con Nguyễn...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung ( Phần 6)

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung ( Phần 6) Tư dinh của Nguyễn Bảo Khuê ở phía Nam thành, gần Văn Miếu. Một chiều, Tả Đô đốc Trịnh Duy Liệu đến chơi,...

Xem thêm

23/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 5 ( tiếp)

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 5 ( tiếp) Thanh Nhạn ngúng nguẩy làm bộ. Uy Mục cười, kéo cung nữ lại giường. Nhà vua không đẹp, lại có kiểu cười...

Xem thêm

23/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 5

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 5 Hồi Uy Mục chọn hoàng hậu và cung phi, Trần Thị Xuân Tùng tuy chỉ là con gái viên quản lĩnh nhưng nhờ có...

Xem thêm

23/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 4

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 4 Cũng như các tiến sĩ văn khoa, tiến sĩ võ về quê vinh quy bái tổ cũng được quan sở tại dọc đường cho...

Xem thêm

23/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 3

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 3 Khác với trường thi văn tuyệt đối im lặng, đấu trường thi võ hôm nào cũng đông nghịt người. Hôm đầu còn có chỗ chen...

Xem thêm

23/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 2 (tiếp)

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 2 (tiếp) Thi văn chương cử tử đều đặn ba năm một khoa. Thi tiến sĩ võ không thế, chỉ tổ chức khi triều đình...

Xem thêm

23/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung-Phần 2

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung-Phần 2 Biển sầm tối. Gió chuyển mạnh, sóng hết đợt này đến đợt khác tới tấp đánh vào mạn thuyền, chiếc thuyền chẳng khác gì...

Xem thêm

23/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Thời thế tạo anh hùng Nhà Lê, từ khi Thái Tổ Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn đánh đuổi được giặc Minh, lên ngôi Hoàng đế...

Xem thêm