16/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Lạ lùng cái chuyện họ tên: một họ thành bốn mươi họ

Lạ lùng cái chuyện họ tên: một họ thành bốn mươi họ TT - Việc thay tên đổi họ trong...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 8 bình luận

Họ Lều gốc Mạc ở Thái Bình

Họ Lều gốc Mạc ở Thái Bình Tôi có may mắn được đọc tập sách chữ Hán cổ ...

Xem thêm

07/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 1 bình luận

Chi họ Ngô gốc Mạc ở thôn Hoa Phú, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi họ Ngô gốc Mạc ở thôn Hoa Phú, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. ...

Xem thêm

07/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Chi họ Lê gốc Mạc ở Vũ Di, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Chi họ Lê gốc Mạc ở Vũ Di, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc ...

Xem thêm

30/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Đi tìm gia phả người gốc Mạc ở Vĩnh Phúc

Đi tìm gia phả người gốc Mạc ở Vĩnh Phúc. Nguyễn Quý Đôn ...

Xem thêm

30/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tìm đến đền thờ và khu lăng mộ thứ hậu của thái tổ Mạc Đăng Dung

Tìm đến đền thờ và khu lăng mộ thứ hậu của thái tổ Mạc Đăng Dung. Phan Đăng Nhật...

Xem thêm

24/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Sự thật về vua Mạc Mậu Hợp

Sự thật về vua Mạc Mậu Hợp Hoàng đế Mạc Mậu Hợp đã có quyết tâm...

Xem thêm

14/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Vĩnh Phúc với Nhà Mạc

Vĩnh Phúc v ớ i Nhà M ạ ...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Hoàng đế Mạc Kính Vũ những năm cuối đời và vùng đất Vĩnh Phúc

Trong các bài nghiên cứu về nhà Mạc, chúng tôi kiên trì một quan điểm là: suốt thời gian cầm quyền 156 năm và kể cả...

Xem thêm

30/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Ba vua Mạc cuối cùng qua sử liệu Trung Quốc ( 1638 -16 83)

Ba vua Mạc cuối cùng qua sử liệu Trung Quốc ( 1638 -16 83) ...

Xem thêm