Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

25/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

THÂN THẾ, GIAI THOẠI VỀ THỨ HẬU CỦA VUA MẠC ĐĂNG DUNG

THÂN THẾ, GIAI THOẠI VỀ THỨ HẬU CỦA VUA MẠC ĐĂNG DUNG: NGUYỄN THỊ NGỌC LÃNG (BÀ CHÚA LỐI)                                                                                               NGUYỄN THIỆU VŨ                                                                                                     BÁO VĨNH PHÚC Với những người dân ở xã...

Xem thêm

13/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

SỬ LIỆU TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM THỜI NHÀ MẠC

SỬ LIỆU TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM THỜI NHÀ MẠC ĐINH KHẮC THUÂN Tiến Sĩ. Viện Nghiên cứu Hán Nôm Trong mấy năm gần đây, giới sử học Việt Nam đặt vấn đề...

Xem thêm

05/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Sử liệu Trung Quốc về Việt Nam thời Mạc

SỬ LIỆU TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM THỜI NHÀ MẠC                                                                                                                ĐINH KHẮC THUÂN                                                                                                   Tiến Sĩ. Viện Nghiên cứu Hán Nôm Trong mấy năm gần đây, giới sử học Việt Nam đặt...

Xem thêm

05/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 2 bình luận

Mạc Đăng Dung có dâng đất cho nhà Minh không?

Mạc Đăng Dung có dâng đất cho nhà Minh không? Xưa nay sử chép rằng Thái Tổ nhà Mạc là Mạc Đăng Dung đã cắt đất Đại Việt dâng cho nhà...

Xem thêm

08/01/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NHÀ MẠC (1527-1592) VÀ THÁI TỔ MẠC ĐĂNG DUNG (1527-1529) TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC

NHÀ MẠC (1527-1592) VÀ THÁI TỔ MẠC ĐĂNG DUNG (1527-1529) TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC Nhà Mạc, một triều đại phong kiến tồn tại 65 năm (1527-1592), một thời gian không...

Xem thêm