08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Giếng đình

KIM THOA Giếng đình Kính dâng hương hồn các liệt...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Ấm tình đảo xa

ĐOÀN THANH TÂM Ấm tình đảo xa Sương gieo vào...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Kiến Thụy quê hương

PHẠM VĂN QUÁ Giang sơn hùng vĩ ...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Hạt gạo

CHÍ NGỌT Hạt gạo Hạt gạo trắng nhọc nhằn trăn...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Hội Minh Thề

PHẠM QUANG NĂM Hội Minh Thề Hội Minh Thề -...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Một khúc tâm tình

HOÀI NAM Một khúc tâm tình Trách ai trầu phải...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Thơ và bạn

TÔ TẤN KHẢI Thơ và bạn Tuổi tác tuy cao...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Nước nguồn Đa Độ

PHẠM NGUYÊN HÙNG Đình Vàng Cái đêm trăng sáng quê mình ...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tình biển

NGUYỄN THỊ MINH HẰNG Tình biển Chân em in dấu cát mềm ...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Bên tượng đài lịch sử

TRẦN THANH BÌNH Bên tượng đài lịch sử ...

Xem thêm