11/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Các tour du lịch văn hóa tâm linh, du khảo đồng quê

Các tour du lịch văn hóa tâm linh, du khảo đồng quê Kiến Thụy là...

Xem thêm

09/01/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Du lịch tâm linh, sinh thái vùng biển Kiến Thụy

Du lịch tâm linh, sinh thái vùng biển Kiến Thụy ( Hải Phòng) (TITC) - Đúng dịp kỷ niệm 58 năm giải phóng Hải Phòng...

Xem thêm