BQL di tích tổ chức Lễ giỗ Vua Hiến tông Mạc Phúc Hải, vị Vua thứ 3 của Nhà Mạc

  Ngày 2/6 ( tức 8/5 Âm lịch), BQL di tích tổ chức Lễ giỗ Vua Hiến tông Mạc Phúc Hải, vị Vua thứ 3 của Nhà Mạc....
Ngài là con trưởng của Thái tông Mạc Đăng Doanh. Ngài có tên là Đức Nguyên, được lập làm Hoàng thái tử. Ngày 26 tháng giêng năm Canh Tý 1540 được truyền ngôi báu. Năm sau ( Tân Sửu 1541 ) đổi niên hiệu là Quảng Hòa.


Phong Lê Bá Ly làm Phụng quốc công, bổ nhiệm Trần Phi làm Thượng thư Bộ Lễ. Giao cho em trai là Ninh Vương Mạc Phúc Tư trọng trách cai quản cả một vùng ven biển rộng lớn, bao gồm các huyện Thủy Đường, Nghi Dương, Đông Triều và bảo vệ cửa sông Rừng, sông Cấm, phòng thủ cửa sông Bạch Đằng, tổ chức luyện binh, lập đội chiến thuyền đề phòng Nhà Minh xâm lược. Cử Trần Phi đi sứ Nhà Minh, khi về được Ngài thưởng công phong tước Vinh dự tử.
Sai Ninh quốc công đem quân 5 phủ và các trấn thừa cơ cướp doanh trại Vua Trang Tông nhà Lê.
Ngài cho mở các khoa thi tuyển chọn nhân tài: Năm Tân Sửu 1541, lấy đỗ Nguyễn Kỳ làm Trạng nguyên. Năm Giáp Thìn 1544, lấy đỗ Vũ Kính.
Năm Bính Ngọ 1546 Ngài băng hà , tên thụy là Hiến Tông Hiển Hoàng đế. Ngài ở ngôi được 6 năm.
Con trai trưởng của Ngài là Mạc Phúc Nguyên nối ngôi.
Vận Nhà Mạc bắt đầu suy yếu từ đây.

Nguồn: Ban quản lý Di tích

Viết bình luận