Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

05/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Bang giao của Vương triều Mạc

Bang giao của Vương triều Mạc Trong 65 năm của vương triều Mạc (1527 - 1592) việc bang giao chủ yếu là với phương Bắc. Còn phía Tây dường như không...

Xem thêm