Chùa Bảo Quang

Chùa Bảo Quang

Chùa Bảo Quang ( còn gọi là chùa Đồng Quan) thuộc thôn Đông Quan, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo.

Chùa đã qua nhiều lần tu sửa, vết tích kiến trúc chủ yếu thuộc thời Nguyễn và gần đây. Di vật sớm nhất của chùa là tấm bia đá đặt ở sát hồi phía tây tòa tiền đường. Bia còn khá nguyên vẹn, cao 1,20m, rộng 0,68 m, dày 0,16 m. Mặt trước có trang trí hình rồng chầu mặt nguyệt và hoa cúc dây. Nội dung văn bia nói về việc các vị Đô đốc dựa vào ơn phúc bà Thái hoàng Thái hậu năm 1572 dựng một tòa thượng điện, 3 gian tiền đường, 3 gian thiêu hương, 7 gian hậu đường. Năm 1575 dựng gác chuông, đúc chuông. Mặt sau có trang trí hình mây và nội dung ghi tên các tín chủ cung tiến vào chùa.

Niên hiệu dựng bia  là ngày 10 tháng 4 năm 1578.

Nguồn: Di tích nhà Mạc ở vùng Dương Kinh

Viết bình luận