Công tác chuẩn bị cho Lễ giổ tưởng niệm 482 năm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung

Một số hình ảnh trong công tác tổ chức Lễ giổ tưởng niệm 482 năm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung

Nguồn: Ban quản lý Di tích

Viết bình luận