ĐÌNH LẠC VIÊN

ĐÌNH LẠC VIÊN

Đình Lạc Viên tọa lạc trên đường Đà Nẵng thuộc phường Lạc Viên quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng. Đây là một ngôi đình của làng cổ Lạc Viên xưa kia. Năm 1960, đình Lạc Viên được sử dụng làm trường học. Năm 1991, đình được hoàn trả lại để nhân dân phụng thờ theo truyền thống.

Sau khi ngôi đình được giao cho nhân dân sở tại quản lý, Ban quản lý đã bàn với nhân dân đống góp công đức trùng tu, khôi phục lại nghi lễ hội cũng như việc thờ cũng các vị thần. Một điều đăc biệt là đình Lạc Viên ngoài việc thờ: Đức Vua Ngô Quyền; Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng; Nam Hải Đại Vương Phạm Tử Nghi; Bản lộ Đô thống Đông Hải Quý Minh Đại Vương; Nam Dương Đệ nhất Quý Nương Minh Diệu còn thờ Hồng Ninh Trung Tông Hoàng Đế;

Cụ Phùng Như Trình, 73 tuổi, Phó Ban quản lý di tích, cho biết: Đình Lạc Viên cho chúng tôi biết từ xa xưa nhân dân Lạc Viên đã thờ 6 vị thần trên. Cụ đưa tôi vào xem nơi đặt bài vị của Hồng Ninh Trung Tông Hoàng Đế

Đọc dòng chữ quốc ngữ chúng tôi thấy tên vị thần được thờ là “Hồng Ninh Trung Tông Hoàng đế” nhưng dòng chữ Hán trên bài vị lài ghi: “Hồng Minh Trung Tâm Hoàng đế”. Cụ Trình khẳng định: “đây là bài vị thờ Hồng Ninh Trung Tông Hoàng đế”. Trước đây bài vị của thần được thờ ở miếu nhỏ ở Cầu Tre, môt địa danh cách đình Lạc Viên ngày nay khoảng 500m, nhưng 9h 30’ ngày 16/04/1972, miếu bị bom Mỹ đánh sập. Bài vị cũ không còn nay nhân dân mới làm lại bài vị cũ. Bởi vậy có thể tên thần bằng chữ Hán bị viết sai.

Hồ sơ thần tích – thần sắc của làng Lạc Viên được lập từ thời Pháp thuộc có viết về thần như sau: “Đức thần đệ ngũ: hiệu ngài là: Hồng Ninh Trung Tông Hoàng đế. Ngài là nhân thần. Không biết ngày sinh,  ngày hóa, công trạng gì và về đời nào. Thờ ngài ở miếu có bài vị, thờ công đồng ở đình. Thần có 3 đạo sắc phong thời Nguyễn: Duy Tân năm thứ 5; Khải Định năm thứ 9; Bảo Đại năm thứ 9”.

Nhà sử học Ngô Đăng Lợi cũng khẳng định: “Đình Lạc Viên có bài vị thờ Hoàng đế Mạc Mậu Hợp nhưng phải dấu nên ghi là Hồng Ninh Trung Tông Hoàng đế. Điều đáng tiếc là khi khôi phục lại bài vị thờ Hoàng đế Mạc Mậu Hợp lại ghi sai…” Chính ông Lợi đã nhiều lần đề nghị nên sửa lại bài vị cho đúng với trước đây là “Hồng Ninh Trung Tông Hoàng đế”..

Như vậy Hoàng đế Mạc Mậu Hợp được nhân dân Hải Phòng bí mật thờ cúng hàng trăm năm nay ở chùa Bạch Đa, đình Lạc Viên… Tại sao các sử gia thường lên án Mạc Mậu Hợp nhưng nhân dân vẫn bí mật thờ cúng ông? Phải chăng các sử gia đã viết không đúng về Hoàng đế Mạc Mậu Hợp?

Đình Lạc Viên

Đình Lạc Viên

Bài vị thờ Hồng Ninh Hoàng đế

Bài vị thờ Hồng Ninh Hoàng đế

Thần tích của đình Lạc Viên nói về việc thờ Hồng Ninh Hoàng đế.

Tác giả đang ghi chép lại lời kể của cụ Phùng Như Trình.

Tác giả đang ghi chép lại lời kể của cụ Phùng Như Trình.

Bài vả ảnh: Phan Đăng Thuận

Nguồn: homacvietnam.vn

Viết bình luận