Hệ thống thành nhà Mạc (huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng)

Hệ thống thành nhà Mạc (huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng)

 

(BBT):  “Năm 1685, tám năm sau kinh thành Nà Lữ thất thủ, vua nhà Mạc cuối cùng đã hy sinh quyền lợi dòng họ và vì quyền lợi đất nước đã bàn giao thành Phục Hòa và toàn bộ hệ thống thành vùng biên cho chính quyền trung ương Lê – Trịnh quản lý. Những tòa thành nhà Mạc hiện còn trên vùng đất biên cương địa đầu Cao Bằng là những bằng chứng, tư liệu lịch sử chân thật, của một thời trong lịch sử dân tộc. Có thể nói, mặc cho những biến động của lịch sử, tinh thần bảo vệ biên cương lãnh thổ dân tộc là hạt nhân xuyên suốt mọi triều đại và đã được nhà Mạc kế thừa một cách xuất sắc”. Đó là những lời nhân xét của nhóm tác giả Lê Đình Phụng, Nguyễn Văn Mạnh, Thân Văn Tiệp khi nghiên cứu về hệ thống thành nhà Mạc ở huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. BBT homacvietnam.vn trân trọng giới thiệu:

 

scan0003

 

scan0004

 

scan0005

 

scan0006scan0007

 

scan0008

 

scan0009

 

scan0010

 

scan0011

Viết bình luận