Khai quật thành Nà Lữ, Hòa An, Cao Bằng

Khai quật thành Nà Lữ, Hòa An, Cao Bằng

Theo Quyết định số 3715/QĐ-BVHTTDL, Bảo tàng tỉnh Cao Bằng phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích Thành Nà Lữ, thuộc xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Thời gian khai quật từ 10/11/2014 đên 30/12/2014, với diện tích khai quật 200m2. Chủ trì khai quật là ông Lê Đình Phụng, Viện Khảo cổ học. Dưới đây là toàn bộ báo cáo khai quật thành Nà Lữ được đăng trên Tạp chí Khảo cổ học số 1-2015

 

scan0002

scan0003

scan0004

scan0005

scan0006scan0007 scan0008 scan0009 scan0010 scan0011 scan0012 scan0013 scan0014 scan0015

Nguồn: homacvietnam.vn

 

Viết bình luận