Lễ tưởng niệm 482 năm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung: Giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ

Nhằm khẳng định công lao và tôn vinh những đóng góp to lớn của Thái tổ Mạc Đăng Dung cũng như Vương triều Mạc trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, Lễ tưởng niệm 482 năm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung ( 22/8 năm Tân Sửu 1541 – 22/8 năm Quý Mão 2023) sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 5/10/2023 đến ngày 7/10/2023 (tức ngày 21, 22, 23 tháng 8 năm Quý Mão), tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Lễ tưởng niệm 482 năm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung là sự kiện văn tôn vinh những đóng góp to lớn của Mạc Thái Tổ và Vương triều Mạc trong lịch sử dân tộc

Theo sử sách ghi lại, Mạc Đăng Dung (1483 – 1541) là người làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, trấn Hải Dương (nay là làng Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng). Thuở nhỏ Mạc Đăng Dung làm nghề đánh cá, nhưng lại là người trí dũng hơn người. Tục truyền ông có ấn tướng ở vai là xương liền thẳng, học võ rất giỏi, lại sở trường môn vật và múa đao. Đến khoa thi võ, ông đỗ Đô lực sĩ xuất thân - Võ Trạng nguyên, được sung quân Túc vệ. Khi triều Lê suy yếu, các tướng chia bè phái đánh lẫn nhau, bên ngoài nông dân nổi dậy khởi nghĩa, Mạc Đăng Dung được giao trấn thủ Hải Dương. Vua Lê Chiêu Thống ở kinh thành Thăng Long bị quân khởi nghĩa của Nguyễn Kính nổi loạn, uy hiếp. Mạc Đăng Dung mang quân về kinh thành cứu giá, một mình dẹp loạn, được phong làm Bình chương quân quốc trọng sự thái phó Nhân quốc công...

Tháng 6 năm 1527, ông được Lê Cung Hoàng nhường ngôi vua, lập ra nhà Mạc với niên hiệu Minh Đức. Đến năm 1529, ông nhường ngôi cho con cả là Mạc Đăng Doanh - tức Mạc Thái Tông, lui về làm Thái thượng hoàng, xây dựng thành nhà Mạc tại vùng đất Hải Phòng ngày nay.

Năm nay, các hoạt động tưởng niệm 482 năm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung được UBND huyện Kiến Thụy giao cho Ban Quản lý Khu di tích Vương triều Mạc là cơ quan thường trực tổ chức sẽ diễn ra trong 3 ngày. Trong đó, chính Lễ vào ngày 6/10/2023 (tức 22/8 năm Quý Mão) bao gồm các nội dung: Lễ cũng giỗ; Khóa lễ cầu nguyện âm siêu dương khánh, quốc thái dân an; Lễ giỗ; Khao quân; Các phái đoàn dâng lễ tiến Vua; Lễ dâng hương của các cơ quan, đơn vị, địa phương, du khách, dòng họ.

Lễ giỗ tưởng niệm 482 năm ngày mất của Thái Tổ Mạc Đăng Dung tại Di tích Khu tưởng niệm Vương triều Mạc là hoạt động văn hoá truyền thống kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đó là dịp để Nhân dân trong toàn huyện, những người con họ Mạc, gốc Mạc ở khắp mọi miền Tổ quốc và quý khách thập phương thành kính dâng hương, nhớ về cội nguồn. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, cũng là dịp tạo điều kiện giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ trên địa bàn huyện; đáp ứng nhu cầu văn hóa, tâm linh, du lịch của Nhân dân và du khách muôn phương.

LIÊM ĐOÀN

Nguồn: Báo An ninh HP

 

Viết bình luận