Thăm cụm di tích đình – đền – chùa Xuân Úc, xã Bắc Hưng

Tiên Lãng: Thăm cụm di tích đình – đền – chùa Xuân Úc, xã Bắc Hưng. Cụm di tích đình – đền – chùa Xuân Úc là một quần thể di tích tín ngưỡng đầy tự hào, gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển và đấu tranh của người dân xã Bắc Hưng (huyện Tiên Lãng). Để bảo tồn và phát huy những truyền thống lịch sử, văn hoá của quê hương, năm 2001, UBND thành phố Hải Phòng công nhận cụm di tích Xuân Úc là di tích lịch sử văn hoá cấp thành phố.

Quần thể di tích Xuân Úc nằm trên diện tích khoảng 2ha thuộc xã Bắc Hưng bao gồm đình Đoài, đền Phủ, chùa Phong Quang. Lễ hội truyền thống tại cụm di tích Xuân Úc được tổ chức trong 3 ngày 26, 27, 28 tháng 2 âm lịch hằng năm. Trong đó, phần tế lễ, dâng hương diễn ra tại sân đền Phủ, đây là trung tâm của cụm di tích lịch sử văn hoá. Theo ông Phạm Huy Tuân, Phó ban quản lý cụm di tích, đền Phủ là nơi thờ Đức Kim Hoa Thần Mẫu Ngọc Thanh công chúa thuộc đời nhà Trần thế kỷ 13, tên húy là Trần Thị Ngọc. Theo sử sách và 2 sắc phong năm Duy Tân thứ 5 (1913) và Khải Định thứ 9 (1924) còn lưu giữ, sinh thời công chúa là người giỏi về nho, y, lý, số, văn võ song toàn, có công cùng dòng tộc nhà Trần chống quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ 3. Đền Phủ được xây dựng vào năm 1840 đời vua Minh Mạng, quay hướng Tây Nam gồm 5 gian nhà gỗ lợp ngói. Tại đền Phủ còn bảo tồn, lưu giữ 21 sắc phong và 37 cổ vật giá trị, bằng những chất liệu giấy, gỗ, sành sứ, kim loại có niên đại từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.

Đình Đoài xây dựng vào năm 1631, niên hiệu Long Thái – vua Mạc Kính Khoan (1623 – 1638). Đình Đoài thờ bộ tướng thời Hùng Vương hiệu là Quý Minh đại vương và Đô thống Tôn thần, cấp Thượng Đẳng và Trung Đẳng Thần tên húy là Cao Minh và Cao Tuấn. Hiện, đình Đoài còn lưu giữ được 43 cổ vật có niên đại từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20, đặc biệt với 19 sắc phong do 10 đời vua ban còn ghi rõ những công lao to lớn phò vua giúp nước, hộ dân của các vị Thành Hoàng. Chùa Phong Quang là nơi thờ Phật, được xây dựng năm 1590 niên hiệu Hưng Tự, Tam Niên – vua Mạc Mậu Hợp (1562- 1592). Chùa Phong Quang hiện còn lưu giữ 33 cổ vật có niên đại từ thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20. Năm 2007, chùa Phong Quang được xây dựng mới với 5 gian hậu cung, 2 gian ống muống, và khuôn viên chung quanh chùa được quy hoạch theo kiến trúc “nội công ngoại quốc”, khang trang to đẹp hơn.

Nguồn: haiphonggaz.com

Viết bình luận