Thông báo tạm dừng đón khách tham quan để phòng, chống dịch Covid - 19

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH KTN CÁC VUA NHÀ MẠC

THÔNG BÁO

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19; thực hiện Công văn số: 164/ TB - UBND của UBND thành phố và Công văn số: 969/UBND – YT của UBND huyện Kiến Thụy  ngày 05/ 5/ 2021 về công tác phòng, chống Covid – 19. Để đảm bảo an toàn cho khách tham quan,  Ban quản lý Di tích KTN các Vua nhà Mạc thông báo tạm dừng đón khách tham quan.

Thời gian bắt đầu:  từ 0h00' ngày 06 tháng 5 năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

Viết bình luận