Tổ chức Lễ giỗ Vua Hiến tông Mạc Phúc Hải

Sáng 17/6/2021  (mùng 8/5 âm lịch,) BQL di tích Khu tưởng niệm Các Vua Nhà Mạc phối hợp Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng  tổ chức Lễ giỗ Vua Hiến tông Mạc Phúc Hải, vị Vua thứ 3 của Nhà Mạc nhân Tưởng niệm 475 năm ngày Ngài băng hà ( 8/5 năm Bính Ngọ 1546 - 8/5 năm Tân Sửu 2021)

Ngài là con trưởng của Vua Thái tông Mạc Đăng Doanh. Ngài có tên là Đức Nguyên, được lập làm Hoàng thái tử. Ngày 26 tháng Giêng năm Canh Tý 1540 được truyền ngôi báu. Năm sau ( năm Tân Sửu 1541 ) đổi niên hiệu là Quảng Hòa.

Ngài phong Lê Bá Ly làm Phụng quốc công, bổ nhiệm Trần Phi làm Thượng thư Bộ Lễ. Giao cho em trai là Ninh Vương Mạc Phúc Tư trọng trách cai quản cả một vùng ven biển rộng lớn, bao gồm các huyện Thủy Đường, Nghi Dương, Đông Triều và bảo vệ cửa sông Rừng, sông Cấm, phòng thủ cửa sông Bạch Đằng, tổ chức luyện binh, lập đội chiến thuyền đề phòng Nhà Minh xâm lược. Cử Trần Phi đi sứ Nhà Minh, khi về được Ngài thưởng công phong tước Vinh dự tử.

Sai Ninh quốc công đem quân 5 phủ và các trấn thừa cơ cướp doanh trại Vua Trang Tông nhà Lê.

Ngài cho mở các khoa thi tuyển chọn nhân tài: Năm Tân Sửu 1541, lấy đỗ Nguyễn Kỳ làm Trạng nguyên. Năm Giáp Thìn 1544, lấy đỗ Vũ Kính.

Năm Bính Ngọ 1546 Ngài băng hà , tên thụy là Hiến Tông Hiển Hoàng đế. Ngài ở ngôi được 6 năm.

Con trai trưởng của Ngài là Mạc Phúc Nguyên nối ngôi.

.........

Ảnh by Ngô Đình Tùng : Tiền Quảng Hoà Thông Bảo - kỹ thuật luyện kim và kỹ thuật đúc tiền dưới thời Mạc đạt đến đỉnh cao về chế tác.

Tác giả: Ngô Minh Khiêm

Viết bình luận