Tọa đàm về bức tượng đá có hình chim trên mũ, phần trán

TA ĐÀM KHOA HC

VỀ BỨC TƯỢNG ĐÁ CÓ HÌNH CHIM TRÊN MŨ, PHẦN TRÁN

Phan Đăng Nhật

Cho đến hiện nay đã có nhiều nhà nghiên cứu phát hiện một số tượng đá có hình chim trên mũ, vùng trán. Xu hướng chung cho đó là tượng của Thái tổ Mạc Dăng Dung.

Đây không hoàn toàn chỉ là câu chuyện về mỹ thuật, mà còn là một vấn đề linh thiêng, liên quan đến tín ngưỡng, việc phụng thờ. Do đó chúng tôi có nguyện vọng được thảo luận thận trọng, chu đáo.

Vì vậy, được phép của Ban Thường vụ HĐMT VN, sáng 1-7-2014, Ban Nghiên cứu thuộc HĐMTVN đã tổ chức cuộc : “Tọa đàm khoa học về bức tượng đá có hình chim trên mũ, phần trán”. Cuộc tọa đàm do PGS.TS Đinh Khắc Thuân điều khiển, thành phần đến dự đầy đủ. Các ông Phạm Huy Khang, Phan Đăng Thuận có được mời nhưng vì có lý do, không đến được. Ông Thuận có gửi ảnh đến để chứng minh cho luận điểm của mình, ảnh này đã được trình chiếu trong cuộc họp.

Các nhà khoa học tham gia tọa đàm đã thảo luận nhiệt thành sôi nổi và cung cấp nhiều tư liệu, hình ảnh quý.

Kết thúc, PGS.TS Đinh Khắc Thuân đã tổng kết như sau:

- Bức tượng đá có hình chim trên mũ ở chùa Hội/ Hội Linh Từ, Đào Xá , xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình là một trong những bức tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung.

- Tượng có hình chim trên mũ là một tác phẩm mỹ thuật phổ biến thời Mạc, nhưng chưa đủ chứng lý để kết luận tất cả đó là tượng vua, lại càng không thể nói tất cả là tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung. Điều này còn phải được tiếp tục nghiên cứu.

- Để đáp ứng nhiệm vụ vừa nêu, cuộc họp đề nghị HĐMTVN cho tổ chức một cuộc khảo sát , nghiên cứu đề tài “Ý nghĩa và giá trị những bức tượng có hình chim trên mũ”

- Cuộc tọa đàm thống nhất đề nghị PGS.TS Đinh Khắc Thuân viết bài công bố trước hết trên mactoc.com, sau đó sẽ công bố ở các phương tiện thông tin khác. Ông vui lòng nhận lời, mặc dầu rất bận.

P.Đ.N.

Viết bình luận