Tư tưởng trị nước của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tư tưởng trị nước của Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

BBT: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam số 6(103) – 2016 có bài viết  “Tư tưởng trị nước của Nguyễn Bỉnh Khiêm” của Tiến sỹ Lê Thị Hương. BBT website Homacvietnam.vn trân trong giới thiệu bài viết của Tiến sỹ Lê Thị Hương

scan0018

scan0019

scan0020

scan0021scan0022scan0023

Viết bình luận