Chưa già

Chưa già

Ngô Đăng Cảnh

Trăng bao nhiêu tuổi chưa già

Em bao nhiêu tuổi vẫn là đương xoan

Tình như nước chảy suối tràn

Nghĩa như nước biển thấy càng mênh mông

Cho dù mưa nắng bao giông

Tình đời mãi mãi vẫn không thấy già!

Nhớ người tri kỷ

Phạm văn Cân

Bốn bề bát ngát xa trông

Nỗi nàng canh cánh bên dòng biếng khuây

Đàn cầm khéo ngẩn ngơ dây

Làm cho bể ái khi đầy khi vơi

Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người

Bỗng dưng cá nước chim trời lỡ nhau

Đêm thu gió lọt song đào

Mặt mơ tưởng mặt lòng ngao ngán lòng

Phòng văn hơi giá như đồng

Tin sương luống những rày trông mai chờ

Não người cữ gió tuần mưa

Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu

Nghĩ điều trời thẳm vực sâu

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh

Chênh chênh bóng nguyệt xế mành

Xa xôi ai có thấu tình trăng ai

Lòng thơ lai láng bồi hồi

Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng

Từ phen đá biết tuổi vàng

Đương kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời

Thương vì hạnh trọng vì tài

Tình trong như đã mặt ngoài còn e.

 

 

 

Viết bình luận