09/01/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Vị sứ thần Việt nào dám giương cung bắn... Mặt Trời?

Vị sứ thần Việt nào dám giương cung bắn... Mặt Trời? Đó chính là Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1272...

Xem thêm