13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Cái nhất trong các chuyến đi sứ phương Bắc của người Việt

Cái nhất trong các chuyến đi sứ phươ ng B ắc của người Việt ...

Xem thêm

07/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Chuyện kể dân gian về vị Quận công họ Dương

Chuyện kể dân gian về vị Quận công họ Dươ n ...

Xem thêm

25/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

MẠC CẢNH HUỐNG MỘT KHAI QUỐC CÔNG THẦN NHÀ NGUYỄN

MẠC CẢNH HUỐNG MỘT KHAI QUỐC CÔNG THẦN NHÀ NGUYỄN NGUYỄN PHƯỚC TƯƠNG Mạc Cảnh...

Xem thêm

25/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 3 bình luận

THỦ LĨNH NGHĨA QUÂN HOÀNG CÔNG CHẤT

THỦ LĨNH NGHĨA QUÂN HOÀNG CÔNG CHẤT ...

Xem thêm

25/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

HOÀNG HẬU MẠC THỊ GIAI

HOÀNG HẬU MẠC THỊ GIAI Nguyễn Phước Tương Cuộc đời của Quận chúa...

Xem thêm

25/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 3 bình luận

Nguyễn Như Quế

Nguyễn Như Quế Theo Lê triều thông sử ...

Xem thêm

25/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Hoàng Bôi, Quan tướng triều Mạc

Hoàng Bôi, Quan t ướ ng tri ề u M ạ c Huỳnh...

Xem thêm

21/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Dương Văn An - người viết địa phương chí xuất sắc ở thế kỷ XVI

Dương Văn An - người viết địa phương chí xuất sắc ở thế kỷ XVI LÊ...

Xem thêm

07/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Quê hương và dòng họ của Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi

Quê hương và dòng họ của Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi Mạc Đĩnh Chi tên...

Xem thêm

13/02/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Lễ hội chùa Sùng Phúc

Lễ hội chùa Sùng Phúc Ngày 11/2 (15 tháng Giêng năm Đinh Dậu), tại thị trấn Thanh...

Xem thêm