19/12/2016 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 2 bình luận

Lịch sử Điện Sùng Đức

Lịch sử Điện Sùng Đức BBT: Sau khi website homacvietnam.vn đăng “Thông báo về việc tiếp nhận ý kiến đóng góp về mẫu...

Xem thêm

19/12/2016 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Hai bà hoàng hậu trên đất Duy Xuyên

Sunday, 31 July 2016 15:37 Hai bà hoàng hậu trên đất Duy Xuyên Trên đất Duy Xuyên có hai lăng...

Xem thêm

19/12/2016 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Hệ thống thành nhà Mạc (huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng)

Hệ thống thành nhà Mạc (huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) (BBT): “ Năm 1685, tám năm sau kinh thành Nà Lữ thất thủ,...

Xem thêm

19/12/2016 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 2 bình luận

Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử pháp lý"

Kỷ niệm 475 năm ngày mất Thái Tổ Mạc Đăng Dung: Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử pháp lý" ...

Xem thêm