24/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Quốc hiệu Việt Nam có từ bao giờ?

Từ khi nhà nước Văn Lang được xác lập, đến nay nước ta đã nhiều lần thay đổi quốc hiệu. Vậy quốc hiệu Việt Nam hiện...

Xem thêm

18/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

PHẬT GIÁO THỜI MẠC QUA TƯ LIỆU VĂN BIA

PHẬT GIÁO THỜI MẠC QUA TƯ LIỆU VĂN BIA HUỲNH CÔNG BÁ ...

Xem thêm

14/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Có phải Nguyễn Bỉnh Khiêm và Phùng Khắc Hoan là anh em cùng mẹ khác cha?

CÓ PHẢI NGUYỄN BỈNH KHIÊM VÀ PHÙNG KHẮC KHOAN LÀ ANH EM CÙNG MẸ KHÁC CHA ? 1. Theo truyền...

Xem thêm

14/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Nền văn hóa giáo dục thời nhà Mạc ở Cao Bằng

NỀN VĂN HÓA GIÁO DỤC THỜI NHÀ MẠC Ở CAO BẰNG (1592 - 1677) ...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Hội thảo khoa học giai đoạn hậu Cao Bằng ở Vĩnh Phúc

Hội thảo khoa học giai đoạn hậu Cao Bằng ở Vĩnh Phúc Chủ đề của cuộc hội thảo là “ Nhà...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Độc đáo hội làng đất Cảng

Độc đáo hội làng đất Cảng Hội làng ở Hải Phòng đến nay vẫn còn giữ được...

Xem thêm

10/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NÉT ĐẶC SẮC CỦA GIÁO DỤC VÀ VĂN HÓA NHÀ MẠC

NÉT ĐẶC SẮC CỦA GIÁO DỤC VÀ VĂN HÓA NHÀ MẠC Đạo diễn Phạm Hùng ...

Xem thêm

10/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NHỮNG ĐỐNG GÓP CỦA VƯƠNG TRIỀU MẠC TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC DÂN TỘC

NHỮNG ĐỐNG GÓP CỦA VƯƠNG TRIỀU MẠC TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC DÂN TỘC...

Xem thêm

10/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO THỜI KỲ NHÀ MẠC

ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO THỜI KỲ NHÀ MẠC ...

Xem thêm

10/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Di sản văn hóa lộ thiên mang phong cách nghệ thuật thời Mạc ở trung tâm Dương Kinh xưa.

Di sản văn hóa lộ thiên mang phong cách nghệ thuật thời Mạc ở trung tâm Dương Kinh xưa. ...

Xem thêm