07/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NGÔI ĐÌNH TRUNG TÂM LÀNG XÃ ( tiếp)

C. Làng xã và hoạt động tín ngưỡng, văn hóa nơi làng xã. Một làng Việt cổ...

Xem thêm

07/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NGÔI ĐÌNH TRUNG TÂM LÀNG XÃ ( tiếp)

B. Vấn đề Thành hoàng làng Thần và Thành hoàng là một trong những đề tài thu...

Xem thêm

07/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NGÔI ĐÌNH TRUNG TÂM LÀNG XÃ ( tiếp)

3. Kiến trúc đình Mạc Ngày nay, phần lớn các ngôi đình đều có quần thể kiến...

Xem thêm

07/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NGÔI ĐÌNH TRUNG TÂM LÀNG XÃ

NGÔI ĐÌNH TRUNG TÂM LÀNG XÃ Đình làng từng có vai trò quan trọng trong đời sống...

Xem thêm

07/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Quán Đạo

B.Quán Đạo Cũng như ngôi chùa là nơi sinh hoạt của các tín đồ Phật giáo, quán...

Xem thêm

07/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NƠI THỜ CÚNG VÀ TAM GIÁO ( tiếp)

3. Phật điện và tượng thờ Cùng với quy mô kiến trúc chùa là Phật điện và...

Xem thêm

07/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NƠI THỜ CÚNG VÀ TAM GIÁO ( tiếp)

2- Kiến trúc chùa Phật Hiện nay còn lại không nhiều kiến trúc chùa...

Xem thêm

07/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NƠI THỜ CÚNG VÀ TAM GIÁO

CHƯƠNG V: NƠI THỜ CÚNG VÀ TAM GIÁO Dưới thời Mạc, Phật giáo, Đạo giáo được hưng...

Xem thêm

05/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Ca dao thời Mạc ở Cao Bằng (1592 – 1677)

Ca dao thời Mạc ở Cao Bằng (1592 – 1677) Khi xưa lính thú phải lên làm...

Xem thêm

30/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Trở lại pho tượng đá có hình chim trên mũ

Trở lại pho tượng đá có hình chim trên mũ Trong một số năm gần đây, người...

Xem thêm